De Nederlandse School

DE SCHOOL  


In de lessen koppelen we het leren van taalvaardigheden en het vergroten van de woordenschat aan onderwerpen uit de Nederlandse actualiteit of cultuur. Die kiezen we aan de hand van de leeftijd van de groep – in de hogere klassen behandelen we bijvoorbeeld de Groningse gaswinning of het Rijksmuseum, waar we bij de kleuters aandacht besteden aan dingen als de kinderboerderij of familie in Nederland. We vinden het belangrijk dat de kinderen iets leren op een leuke manier. We laten leerlingen vaak meteen iets doen met de lesstof. Bijvoorbeeld door (bord)spelletjes over taal of topografie te spelen, een quiz te doen over de provincies of een speurtocht met Van Gogh als thema. Sommige spellen hebben we zelf ontwikkeld. Door te doen, kunnen de kinderen het geleerde Nederlands ook meteen toepassen.


ONDERBOUW

Groep 1-2, 4-5 jaar

Aantal leerlingen: 12

Docent: Sietske Mulder

OpleidingBezig met Bachelor Onderwijskunde aan de universiteit van Aarhus


"Kinderen en taal hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Toen ik als 11-jarige verhuisde naar Denemarken begon ik in groep 8 van de Nederlandse School in Aarhus. De hele week keek ik uit naar de zaterdag, want ik vond het heel gezellig op school!


Ik ben de oudste van vier en heb in mijn tienerjaren veel opgepast, voornamelijk bij Nederlandstalige gezinnen. Al op de lagere school vertelde ik mensen dat ik later als ik groot was op een crèche wilde werken. Na het gymnasium heb ik een tussenjaar genomen en ben ik inderdaad op een dagopvang (zowel 'vuggestue' als 'børnehave') aan de slag gegaan. Inmiddels studeer ik met veel plezier onderwijskunde.


Als kleuterjuf vind ik het belangrijk om geduld en aandacht te hebben voor mijn leerlingen en om spelenderwijs samen te leren. In mijn lessen streef ik ernaar om de kinderen de Nederlandse taal actief te laten gebruiken. Uit eigen ervaring weet ik hoe waardevol het is om meertalig op te groeien."

MIDDENBOUW

Groep 3a-3b, 6-8 jaar

Aantal leerlingen: 6

Docent: Tamar Eliëns

Opleiding: Cognition, Language and Communication

in Nederland. Momenteel MScin Cognitive Science.


"Voor de meeste kinderenis het soms best veel om na vijf dagen school ook nog op zaterdagochtendin de les te zitten. Daarom probeerik altijd de juiste balans te vinden tussen leuk en leerzaam. We beginnen de les standaardin een kring om bij te praten en daarna worden lees- en schrijfopdrachten afgewisseld door leuke (taal)spelletjes, voorlezen, een aflevering van het klokhuis en natuurlijk even buitenspelen! De kinderen worden gestimuleerd om zowel samen als zelfstandig te werken. Ook komen erin de les verschillende culturele thema’s aan bod, zoals de belangrijkste Nederlandse feestdagen en tradities.


Binnen mijn opleiding hebik verschillende vakkenin taalkunde gevolgd, waardoorik mij bewust ben geworden van de moeilijkheden van het Nederlands en de verschillen met bijvoorbeeld Deens en Engels.Ik ben erg geïnteresseerdin taal en de cognitieve processen die eraan ten grondslag liggen en probeer per kind te kijken welke leermethoden het beste werken."

BOVENBOUW

Groep 4-8, 7-13 jaar

Aantal leerlingen: 13

Docent: Machteld van Ens

OpleidingEcologische pedagogiek en Pabo in Nederland,

International Class in Teacher Education in Denemarken


"Als leerkracht is mijn belangrijkste baan om te zorgen voor een veilig klimaat in de klas. Zo beginnen we elke week met een kringgesprek waar iedereen de gelegenheid krijgt om iets te delen. Dat vormt de basis voor een goede leeromgeving waar ieder kind tot zijn recht komt. Juist omdat we een klas hebben met vier verschillende groepen, kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren.


Er is een groot aanbod aan materialen en elke week staat er wat anders op het programma. Toch is de structuur van elke les hetzelfde. We beginnen met lezen en werken dan aan taal, gevolgd door het jeugdjournaal terwijl we ons tussendoortje eten.  Na een korte pauze gaan we door met spelling en tot slot is er ruimte voor een spelletje, schrijfopdracht, of een opdracht op de iPad zoals het maken van een Kahoot.


Uit eigen ervaring weet ik hoe veel voordelen het heeft om meerdere talen te kunnen spreken, lezen en schrijven. Daarom gebruiken we in de lessen de kennis die we hebben van verschillende talen om te zoeken naar connecties met de Nederlandse taal. Daarnaast leert de bovenbouw in mijn lessen over de Nederlandse geschiedenis en cultuur, al dan niet aan de hand van een thema."